Forhåndsvisning og forhåndskritikk av COP 26 FNs klimakonferanse i Glasgow 2021

Egentlig skulle COP 1 ha vært Stockholm 1914 og COP 26 Berlin 1939, men av en eller annen grunn hadde de andre prioriteringer da, akkurat som i dag med Glasgow 2021.


  Last ned video: 1920x1080 55 MB   Download Preview COP 26 Glasgow PDF
00:00 Start
00:22 Svante Arrhenius
00:42 Normal respons fra en sivilisasjon: COP 1 Stockholm 1914
01:05 Normal respons fra en sivilisasjon: COP 26 Berlin 1939
01:47 Rio 1992 ønsket jeg å introdusere "GEMINI beboelig solkraftverk".
02:09 Verdenskonferanse for fremvoksende industrier i Changchun, Kina
02:32 COP 16 Cancun 2010: ingen sjanse for PEGE-manifestet
02:48 PEGE-manifestet
03:08 Et skattesystem basert på ressursforbruk
03:28 Erstatt skatt på menneskelig arbeidskraft med ressursskatter
04:08 COP 19 Warszawa 2013 planlagt mothendelse "Calculation ERROR" (beregningsfeil)
04:56 COP 21 Paris 2015 - den totale hånen
05:41 Nonsens: netto nullutslipp av CO2 er tilstrekkelig.
06:20 IPCC 2021-rapporten kommentert av PEGE
06:49 Nonsens: Klimabeskyttelse er veldig dyrt
07:25 Prisløgnen: Det er ikke mangel på penger, men mangel på muligheter.
07:51 Hvis alle gjorde det! Men først kommer viljen og evnen.
08:19 Virkelig klimabeskyttelse starter med noe som flertallet i samfunnet ønsker
08:47 Forventer du seriøst noe slikt fra COP 26 i Glasgow?
09:17 Drømmen om et hus på landet redesignet som maksimal klimabeskyttelse
09:38 Kommer snart: forstyrrelser på hus
10:58 Slutt


Musikk: Andy Mangele

  Forelesninger i boken Calculation ERROR (Beregningsfeil)


Videoen nevner foredraget på WEIS 2010 i Changchun og PEGE-manifestet. Begge kan leses i boken Calculation ERROR. Last ned PDF her.

-250 O2-utslipp inntil 350 ppm er nådd igjen. -250 O2-utslipp inntil 350 ppm er nådd igjen.
Mindre CO2-utslipp er altfor lite, selv nullutslipp er utilstrekkelig. Bare en planetarisk rensing med storskala CO2-filter og kolonner fra atmosfæren vil hjelpe.


Filtrering og spalting av CO2 fra atmosfæren Filtrering og spalting av CO2 fra atmosfæren
Planter er uegnet for den nødvendige reduksjonen av CO2-innholdet i atmosfæren på grunn av deres enorme plass- og vannbehov. Det er ikke plass til 37 millioner km² voksende skog.


390 PWh/år Elektrisitet for CO2 fra atmosfæren 390 PWh/år Elektrisitet for CO2 fra atmosfæren
Reduser CO2 med Power to Carbon, generer energi med Power to Liquid, og dyrk innendørs planter med CO2 for å erstatte storskala jordbruk.


Karbonfiber blir standard byggemateriale Karbonfiber blir standard byggemateriale
Hvis vi filtrerer 33,1 Gt CO2-utslipp fra 2019 ut av atmosfæren og deler det opp i C og O, gir det oss 9 milliarder tonn karbon. Hva skal vi gjøre med det?


IPCC-rapport 2021: "Netto nullutslipp"-eventyret og dets ødeleggende konsekvenser IPCC-rapport 2021: “Netto nullutslipp“-eventyret og dets ødeleggende konsekvenser
IPCC 2021-rapporten motsier stadig seg selv og holder fast ved det helt utilstrekkelige målet om "netto nullutslipp". Er dette forbud mot å tenke?


Grønn dogmatisme og ødeleggelsen av den tyske solcelleindustrien Grønn dogmatisme og ødeleggelsen av den tyske solcelleindustrien
Hvordan dogmet "etterspørselen etter elektrisitet vil avta" førte til ekstremt gale mål, noe som førte til ødeleggelsen av den tyske solcelleindustrien i 2013.


Hvorfor Tyskland mislykkes i energiomstillingen Hvorfor Tyskland mislykkes i energiomstillingen
I det første tiåret av det nye årtusenet var Tyskland det store forbildet i energiomstillingen, hvorfor den nåværende EEG-politikken derimot fører til fiasko.


Sri Lanka-krisen 2022 Eksempel på mislykket oljeutgang Sri Lanka-krisen 2022 Eksempel på mislykket oljeutgang
Etter å ha blitt hardt rammet av svikten i turismen på grunn av covid-19, kommer den høyere oljeprisen som det neste slaget. Den alvorlige svikten i de industrialiserte landene.


Destruktiv kult hindrer funksjonell energiomstilling Destruktiv kult hindrer funksjonell energiomstilling
En skrekkroman om en verden uten fornybar energi og resirkulering forsinket en gjennomførbar energiomstilling og dermed klimabeskyttelse med flere tiår.


Funksjonell energiomstilling vs. tysk energiomstilling Funksjonell energiomstilling vs. tysk energiomstilling
Vi må fordømme den groteske tyske Energiewende i all sin strenghet for å gjøre alle fiender av denne grotesken til tilhengere av en gjennomførbar Energiewende.


Paradigmeskifter - Lønnsomhetsoverganger - Kultursjokk
Vi kan verken oppnå Energiewende eller stoppe klimaendringene hvis vi ikke kontinuerlig vurderer alle parametere og sier farvel til uegnede synspunkter.
  2021 Rapporter om klimaendringer og nødvendige tiltak


Helt utilstrekkelige mål fører til helt utilstrekkelige tiltak og rett inn i klimakatastrofen. “Netto nullutslipp“ blir fortsatt bagatellisert.

IPCC-rapport 2021: "Netto nullutslipp"-eventyret og dets ødeleggende konsekvenser IPCC-rapport 2021: “Netto nullutslipp“-eventyret og dets ødeleggende konsekvenser
IPCC 2021-rapporten motsier stadig seg selv og holder fast ved det helt utilstrekkelige målet om "netto nullutslipp". Er dette forbud mot å tenke?
          Forhåndsvisning og forhåndskritikk av COP 26 FNs klimakonferanse i Glasgow 2021: Egentlig skulle COP 1 ha vært Stockholm 1914 og COP 26 Berlin 1939, men av en eller annen grunn hadde de andre prioriteringer da, akkurat som i dag med Glasgow 2021. https://climate.pege.org/2021-nb/cop26-preview.htm