IPCC-rapport 2021: "Netto nullutslipp"-eventyret og dets ødeleggende konsekvenser

IPCC 2021-rapporten motsier stadig seg selv og holder fast ved det helt utilstrekkelige målet om "netto nullutslipp". Er dette forbud mot å tenke?


  Last ned video: 1920x1080 73 MB   IPCC report PDF
00:00 Start
00:17 3949 sider med diagnose uten foreslått behandling
00:47 Side 6: Grunnlaget for eventyret om "netto nullutslipp"
02:08 Side 27: Vi kjenner ikke engang viktige komponenter ennå
02:39 Vi vet at vi ikke vet noe, men netto nullutslipp er målet!
02:57 Side 86: Denne nedgangen i permafrost kan være undervurdert.
03:25 Side 103-104: Studier antar 3 til 41 PgC på grunn av permafrost.
03:54 41 PgC Peta gram karbon per grad er 150 Gt CO2
05:18 Side 107: Det er store usikkerheter, men vi ønsker
05:34 ikke gi opp troen på netto nullutslipp!
05:54 Side 221: Virkelig? Eller er det bare slik at det som ikke kan være, ikke må være?
06:23 Konklusjon: bare planetarisk renovasjon -250 O2-utslipp er et legitimt mål
08:13 IEA SDS Sustainable Development Scenario Photovoltaics, a Disaster (Fotovoltaikk, en katastrofe)
08:32 Bare 15 % årlig vekst i solcelleindustrien fra 2019 til 2030
08:54 Naivt scenario med 26 % PV: maks 437 ppm i 2038, 400 ppm i 2054.
09:35 Naivt scenario med 15 % PV: maks 437 ppm i 2039, 400 ppm i 2062.
09:46 Fra -20 Gt til 20 Gt CO2 med 26 % PV: maks 476 ppm 2051, 400 ppm i 2080.
10:27 Fra -20 Gt til 20 Gt CO2 med 15 % PV: maks 514 ppm 2064, 400 ppm i 2099.
10:45 Fra -20 Gt til 30 Gt CO2 med 26 % PV: maks 542 ppm i 2058, 400 ppm i 2117.
11:21 Fra -20 Gt til 30 Gt CO2 med 15 % PV: maks 596 ppm 2068, 400 ppm i 2141.
11:40 Fra -20 Gt til 40 Gt CO2 med 26 % PV: maks 559 ppm 2062, 400 ppm i 2183.
12:15 Fra -20 Gt til 40 Gt CO2 med 15 % PV: maks 624 ppm 2072, 400 ppm i 2214.
13:07 Ny bygningsstandard for maksimal vekst i solcelleindustrien og i batterier
13:35 2 milliarder klimabeskyttelseshus, 4 ganger dagens elektrisitetsproduksjon
19:21 Slutt


Musikk: Andy Mangele

-250 O2-utslipp inntil 350 ppm er nådd igjen. -250 O2-utslipp inntil 350 ppm er nådd igjen.
Mindre CO2-utslipp er altfor lite, selv nullutslipp er utilstrekkelig. Bare en planetarisk rensing med storskala CO2-filter og kolonner fra atmosfæren vil hjelpe.


Filtrering og spalting av CO2 fra atmosfæren Filtrering og spalting av CO2 fra atmosfæren
Planter er uegnet for den nødvendige reduksjonen av CO2-innholdet i atmosfæren på grunn av deres enorme plass- og vannbehov. Det er ikke plass til 37 millioner km² voksende skog.


390 PWh/år Elektrisitet for CO2 fra atmosfæren 390 PWh/år Elektrisitet for CO2 fra atmosfæren
Reduser CO2 med Power to Carbon, generer energi med Power to Liquid, og dyrk innendørs planter med CO2 for å erstatte storskala jordbruk.


Karbonfiber blir standard byggemateriale Karbonfiber blir standard byggemateriale
Hvis vi filtrerer 33,1 Gt CO2-utslipp fra 2019 ut av atmosfæren og deler det opp i C og O, gir det oss 9 milliarder tonn karbon. Hva skal vi gjøre med det?


Grønn dogmatisme og ødeleggelsen av den tyske solcelleindustrien Grønn dogmatisme og ødeleggelsen av den tyske solcelleindustrien
Hvordan dogmet "etterspørselen etter elektrisitet vil avta" førte til ekstremt gale mål, noe som førte til ødeleggelsen av den tyske solcelleindustrien i 2013.


Hvorfor Tyskland mislykkes i energiomstillingen Hvorfor Tyskland mislykkes i energiomstillingen
I det første tiåret av det nye årtusenet var Tyskland det store forbildet i energiomstillingen, hvorfor den nåværende EEG-politikken derimot fører til fiasko.


Sri Lanka-krisen 2022 Eksempel på mislykket oljeutgang Sri Lanka-krisen 2022 Eksempel på mislykket oljeutgang
Etter å ha blitt hardt rammet av svikten i turismen på grunn av covid-19, kommer den høyere oljeprisen som det neste slaget. Den alvorlige svikten i de industrialiserte landene.


Destruktiv kult hindrer funksjonell energiomstilling Destruktiv kult hindrer funksjonell energiomstilling
En skrekkroman om en verden uten fornybar energi og resirkulering forsinket en gjennomførbar energiomstilling og dermed klimabeskyttelse med flere tiår.


Funksjonell energiomstilling vs. tysk energiomstilling Funksjonell energiomstilling vs. tysk energiomstilling
Vi må fordømme den groteske tyske Energiewende i all sin strenghet for å gjøre alle fiender av denne grotesken til tilhengere av en gjennomførbar Energiewende.


Paradigmeskifter - Lønnsomhetsoverganger - Kultursjokk
Vi kan verken oppnå Energiewende eller stoppe klimaendringene hvis vi ikke kontinuerlig vurderer alle parametere og sier farvel til uegnede synspunkter.
  2021 Rapporter om klimaendringer og nødvendige tiltak


Helt utilstrekkelige mål fører til helt utilstrekkelige tiltak og rett inn i klimakatastrofen. “Netto nullutslipp“ blir fortsatt bagatellisert.

Forhåndsvisning og forhåndskritikk av COP 26 FNs klimakonferanse i Glasgow 2021 Forhåndsvisning og forhåndskritikk av COP 26 FNs klimakonferanse i Glasgow 2021
Egentlig skulle COP 1 ha vært Stockholm 1914 og COP 26 Berlin 1939, men av en eller annen grunn hadde de andre prioriteringer da, akkurat som i dag med Glasgow 2021.
          IPCC-rapport 2021: "Netto nullutslipp"-eventyret og dets ødeleggende konsekvenser: IPCC 2021-rapporten motsier stadig seg selv og holder fast ved det helt utilstrekkelige målet om "netto nullutslipp". Er dette forbud mot å tenke? https://climate.pege.org/2021-nb/ipcc-report.htm